2% pre klub slovenských turistov Ružomberok

Milé turistky a turisti,

obraciam sa na vás, ako už každý rok o tomto čase, s prosbou o podporu nášho/vášho turistického klubu 2 percentami z dane z príjmu.

Všetky potrebné informácie nájdete v prílohách. Podľa vášho uváženia rozpošlite prosím túto prosbu aj vašim priateľom či známym.

Za všetku vašu ochotu a ústretovosť v tejto veci vám vopred ďakujem.

Prajem vám všetkým pekný deň a veľa zdravia vám aj vašim blízkym.

S pozdravom

Ing. Dušan M I Š Í K

predseda KST Ružomberok

+421 905 297 685

KST RBK_Postup krokov na poukázanie 2 %

KST RBK_Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

KST RBK_Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní 2% dane

KST RBK_Vyhlásenie o poukázaní podielu 2% dane