Aktuálne akcie

Dobrý deň,

v prílohe je pozvánka aj prihlášky na 4. Medzinárodný letný zraz
turistov V4 v Poľských Bieszczadoch.
Informácie sa nachádzajú na web stránke KST, ale pre krátkosť času do
uzávierky na ne upozorňujeme i touto formou.
Z textu v závere pozvánky bude záujemcom jasné, prečo sú k dispozícii
dve alternatívne prihlášky (prihlasujúci si vyberie jednu z nich).

S pozdravom,
M. Žáková
sekretariát KST