Ukončenie letnej turistickej sezóny 2023

Vážené členky a členovia, turistickí priatelia,

dovoľte, aby som Vás pozval na turisticko-spoločenské podujatie „Ukončenie letnej turistickej sezóny“, ktoré každoročne v mesiaci november poriadame na Májekovej chate na Malinom Brde. Tu sa zvykneme navzájom pochváliť s turistickými úspechmi a zážitkami za predchádzajúce obdobie. V tomto roku sa chceme podeliť s našimi zážitkami aj s priaznivcami turistiky z iných klubov a regiónov. Preto sme pozvánku poslali aj iným klubom. Podrobnejšie informácie sú v priloženom info plagátiku. Účasť je obmedzená ubytovacou kapacitou chaty. Pre našich členov je rezervovaná cca polovica kapacity.

Podujatie sa koná v dňoch 10. až 12. novembra 2023 /piatok až nedeľa/
Zraz účastníkov na Májekovej chate: v piatok 10.11.2023 od 15 00 hod.

Účastnícky poplatok: 30,00 €/osoba/deň (v tom je večera, nocľah a raňajky)
Prihlášky do 05. 11. 2023 u Dušana Mišíka: kstrk.sk@gmail.com, 0905 297685
Uhradenie účastníckeho poplatku na účet klubu SK04 0900 0000 0000 5672 3494, príp. v hotovosti u D.Mišíka alebo u J.Molnárovej 0905 830535

Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.

Ostávam s pozdravom

Ing. Dušan M I Š Í K

predseda KST Ružomberok

+421 905 297685

Pozvánka UTS 2023

Dátum

nov 10 - 12 2023
Expired!

Čas

15:00 - 14:00
QR kód