Ukončenie turistickej sezóny 2022

KST Ružomberok vás pozýva na Ukončenie turistickej sezóny 2022

Zraz účastníkov: v sobotu 03.12. 2022 na Májekovej chate do 16:00 hod.
Prihlášky posielajte do 01.12.2022 na e-mail: mkarkosiak@gmail.com
Účastnícky poplatok je 27 € na osobu. V poplatku je zahrnutý 1x nocľah a polpenzia na
Májekovej chate.
Za prihláseného sa účastník považuje až po uhradení poplatku prevodom na účet KST
Ružomberok, č. účtu: SK04 0900 0000 0000 5672 3494

UTS 2022

Dátum

dec 03 - 04 2022
Expired!

Čas

16:00 - 15:00
QR kód