Výročná členská schôdza

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV RUŽOMBEROK

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
dňa 7.2.2024 (stredu) o 16 00 hod.
v jedálni ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok

Program :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti za rok 2023
4. Kontrola úloh z uznesenia minulej VČS
5. Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
6. Návrh plánu činnosti na rok 2024 „Poďte s nami“
7. Správa revíznej komisie za rok 2022
8. Informácia o prevádzke Májekovej chaty
9. Návrh a voľby delegátov na VZ KST Liptov
10. Predstavenie kandidátov, stanovenie spôsobu voľby, diskusia k voľbám
11. Voľby členov výboru a revíznej komisie
12. Ocenenie členov a jubilantov
13. Diskusia
14. Vyhlásenie výsledkov volieb
15. Uznesenie
16. Záver

Oznam pre členov:

Pred výročnou členskou schôdzou od 1530 do 1600 hod. bude možnosť si zakúpiť náš klubový odznak v tvare a dizajne nášho loga v cene 5 €/ks a publikáciu „Histórie turistiky v Ružomberku“ spolu s odznakom „100 rokov organizovanej turistiky v Ružomberku“ v cene 20 € autora Ing. Jozefa Hýroša, ktorú vydal náš klub.

Ing. Dušan M I Š Í K
predseda výboru
KST Ružomberok
e-mail: kstrk.sk@gmail.com; mob. 0905 297685

Pozvánka na VČS 2024

Dátum

feb 07 2024
Expired!

Čas

16:00 - 19:00
QR kód