Výročná členská schôdza KST Ružomberok

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV RUŽOMBEROK
Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
dňa 30.3.2022 (streda) o 1600 hod. v jedálni ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok

Program :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti za rok 2020 a 2021
4. Kontrola úloh z uznesenia poslednej VČS
5. Správa o hospodárení za rok 2020 a 2021
6. Návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022
7. Návrh plánu činnosti na rok 2022 „Poďte s nami“
8. Správa revíznej komisie za rok 2019 a 2020
9. Informácia o prevádzke Májekovej chaty
10. Návrh a voľby delegátov na VZ KST Liptov
11. Ocenenie členov a jubilantov
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver

Oznam pre členov:
* Pred výročnou schôdzou od 1530 do 1600 hod. bude možnosť si prevziať členské známky na rok 2022. Členské známky za rok 2021 platia do konca marca 2022.
* Taktiež bude možné si zakúpiť náš klubový odznak v tvare a dizajne nášho loga v cene 5 €/ks.
!!! Výročná členská schôdza bude prebiehať za dodržania obmedzení pre hromadné podujatia stanovených aktuálnou vyhláškou ÚVZ SR, to znamená, že účastníci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom!

S pozdravom
Ing. Dušan M I Š Í K
predseda výboru
KST Ružomberok
e-mail: kstrk.sk@gmail.com; mob. 0905 297685

Pozvánka na VČS 2022

Dátum

mar 30 2022
Expired!

Čas

15:30 - 18:00
QR kód