História klubu

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV RUŽOMBEROK

KST  Ružomberok vznikol z Odboru turistiky, ktorý dlhé roky vyvíjal svoje aktivity pod hlavičkou Telovýchovnej jednoty bývalých Bavlnárskych závodov Ružomberok a ako jeden z prvých odborov tejto TJ sa osamostatnil.

„Registráciou svojich stanov v júli 1990 začal činnosť samostatný klub charakterizovaný ako dobrovoľné združenie občanov, ktorí jeho prostredníctvom môžu vykonávať turistické aktivity. Hlavným poslaním klubu je zabezpečovať rozvoj jednotlivých foriem turistiky, viesť svojich členov k ochrane prírody a životného prostredia a podieľať sa na vytváraní podmienok pre turistiku a pobyt v prírode pre širokú verejnosť a mládež. V klube pracovali sekcie pre pešiu a vysokohorskú turistiku, v zimnom období je to turistika na bežkách, v lete aj cykloturistika a v poslednom období sa rozvíjala aj turistika na vode.

 

Špeciálne pre mladších členov boli určené dva turistické oddiely mládeže. Jeden z mládežníckych oddielov pracoval pri ružomberskom Gymnáziu združoval a druhý pod názvom „Rýchla rota“ aj dodnes združuje predovšetkým školopovinné deti. Počas svojej existencie klub zastúpený svojim výborom pripravoval sústavne pre svojich členov i ostatných záujemcov celú plejádu akcií od nenáročných turistických vychádzok do okolitých dolín a na blízke kopce, cez pochody „rozprávkovým“ lesom pre najmenšie deti až po účasť na slovenských i medzinárodných zrazoch turistov.

„Samozrejmosťou boli aj náročné akcie vysokohorskej turistiky v našich a zahraničných veľhorách. Okrem toho sme organizovali pre členov aj autobusové zájazdy na Slovensko a do zahraničia. Ako najvýznamnejšiu akciu možno s odstupom času hodnotiť pobyt v r. 1993 v horskej oblasti Chamonix vo Francúzku organizovanú v spolupráci s horolezcami z klubu JAMES z Ružomberka, kedy sa s pomocou horolezcov podarilo vystúpiť na najvyššiu horu západnej Európy Mt. Blanc 4 810 m n. m. väčšine účastníkov zájazdu. Klub počas svojej doterajšej existencie sídlil v rôznych prenajatých priestoroch, ktoré slúžili ako sklad turistického materiálu a literatúry, a v ktorých sa v dvojtýždňových intervaloch stretávali členovia výboru.

KST odbor Ružomberok už od svojho vzniku vyvíjal v spolupráci s Mestom Ružomberok aktivity smerujúce k získaniu objektu Májekovej chaty, ktorá je v prevádzke od roku 1974. Roku 1995 sa KST odbor Ružomberok stal jej vlastníkom.

Svoje aktivity propagujeme v pláne akcií, ktorý vychádza každoročne ako brožúra pod názvom „Poďte s nami“. V poslednom období sme pripravovali pre našich členov CD s výberom fotografií z našich akcií za uplynulý kalendárny rok ako aj DVD s filmami z našich akcií na Slovensku i v zahraničí.

   

Z funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Klubu možno spomenúť Jozefa Petráša, prvého predsedu, PhDr. Elenu Stančokovú, vedúcu TOM pri gymnáziu Ružomberok,  bývalých predsedov klubu Ing. Dušana Kováča, Ing. Vladimíra Říhu, Karola Koštiala,  Mgr. Evu Hlinkovú, bývalú pokladníčku klubu a súčasného predsedu, Ing. Dušana Mišíka  vedúceho TOM „Rýchla rota“, bývalého hospodára a tajomníka Klubu a iných, ktorí v klube pracujú ako funkcionári do dnešných dní. Za ich nezištnú dobrovoľnícku prácu im patrí v mene turistov Ružomberka i mnohých odchovancov oddielov TOM veľká vďaka.

V rámci činnosti turistického oddielu mládeže sa zúčastňujeme na PTZ (preteky turistickej zdatnosti). Počas činnosti oddielu sa viac krát podarilo naším tomíkom dosiahnuť umiestnenia na stúpni víťazov na majstrovstvách Slovenska ale aj na medzinárodných majstrovstvách v PTZ. Napr. v roku 2014 na majstrovstvá Slovenska naši pretekári vybojovali jedno 1.miesto a dve 3. miesta a následne boli nominovaní do výberu reprezentácie Slovenska a zúčastnili sa Medzinárodných majstrovstiev v PTZ, kde Evka Truchanová obsadila 2. miesto. Taktiež sa podieľame na organizovaní PTZ na regionálnom a krajskom stupni.

Zaujímavé informácie o turistike v Ružomberku sa môžete dozvedieť na stránke:

História turistiky v Ružomberku – KST Liptov

V roku 2019 si KST Ružomberok pripomenul 100 rokov organizovanej turistiky v Ružomberku. V roku 1919 bol v našom meste založený Tatranský spolok turistický, prvá slovenská turistická organizácia, ktorá položila základy organizovanej turistiky pre širokú verejnosť  bez rozdielu spoločenského postavenia. Pre nás všetkých to bola významná udalosť a preto sme pripravili spomienkovú oslavu tohto výročia, ktorá sa konala v  piatok  6. septembra 2019 v Synagóge. Oslava bola spojená s krstom knihy ,,História ružomberskej turistiky“, ktorá bola vydaná k tomuto výročiu. Jej autorom je Ing. Jozef Hýroš a kniha mapuje históriu od čias Rakúsko – Uhorskej monarchie až po dnešok. Kniha má 256 strán, je obsahovo a graficky pekne spracovaná, je unikátna svojimi informáciami a dobovými fotografiami, ktoré ešte neboli nikde zverejnené. Je tiež vhodná ako darček pre všetkých priateľov turistiky a prírody. Okrem knihy sú k dispozícii aj pamätné odznaky pripomínajúce toto výročie.

Knihu spolu s pamätným odznakom si za 20,- Eur môžete zakúpiť u Pavla Luptáka, člena výboru KST Ružomberok, alebo u Ing. Dušana Mišíka, predsedu výboru KST Ružomberok.

Fotky z krstu knihy:

6.SEPTEMBER 2019 OSLAVA 100 ROKOV ORGANIZOVANEJ TURISTIKY V RUŽOMBERKU A KRST KNIHY K TOMUTO VÝROČIU – KST Liptov