O klube

Kto sme

Klub slovenských turistov (KST) Ružomberok je občianskym združením dobrovoľne združených členov a sympatizantov zameraných na turistiku, ktorí súhlasia so stanovami, písomne sa prihlásili a sú v ňom riadne registrovaní.

Stanovy KST RK platnosť_od 10.4.2019