O nás

Klub slovenských turistov (KST) Ružomberok je občianskym združením dobrovoľne združených členov a sympatizantov zameraných na turistiku, ktorí súhlasia so stanovami, písomne sa prihlásili a sú v ňom riadne registrovaní. Stanovy KST RK

Poslanie Klubu

Klub slovenských turistov Ružomberok v súlade s vlastnými stanovami a stanovami KST zastupuje záujmy turistov a priateľov prírody. Rozvíja, pripravuje, organizuje a vykonáva pešiu, vysokohorskú, lyžiarsku, cyklistickú, vodnú, turistiku mládeže a iné druhy turistiky.

Svoju činnosť plánujeme v našom kalendári turistických akcií Poďte s nami 2021

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.