Výbor KST Ružomberok

Meno_a_Priezvisko email mobil funkcia
Mária Hatňánková administrativa@kstrk.sk 0908943658 administratíva
Martin Karkošiak turistika@kstrk.sk 0908136242 turistická činnosť
Pavel Lupták vybor1@kstrk.sk 0948223458 člen výboru
Oto Lúčanský vybor2@kstrk.sk 0905248125 člen výboru
Dušan Mišík predseda@kstrk.sk 0905297685 predseda výboru
Jarmila Molnárová hospodar@kstrk.sk 0905830535 hospodárka
Martin Fabian vybor3@kstrk.sk 0903450923 člen výboru