Chceš sa pridať ?

Ak ťa zaujala naša činnosť ozvi sa na kontakt:

Meno a priezvisko           emailová adresa                             Telefón                              Funkcia

Mária Hatňánková          maha.gam@zmail.sk                    0908 943 658         administratíva

Pre prijatie je potrebné podať prihlášku na formulári a počkať na schválenie členstva Výborom KST Ružomberok. Predpokladá sa tvoj súhlas so stanovami KST Ružomberok. Po zaplatení členského sa stávaš plnoprávnym členom KST Ružomberok so všetkými právami a povinnosťami.

Prihláška KST Ružomberok