Naša činnosť

Poslanie Klubu

Klub slovenských turistov Ružomberok v súlade s vlastnými stanovami a stanovami KST zastupuje záujmy turistov a priateľov prírody. Rozvíja, pripravuje, organizuje a vykonáva pešiu, vysokohorskú, lyžiarsku, cyklistickú, vodnú, turistiku mládeže a iné druhy turistiky.

Svoju činnosť plánujeme v našom kalendári turistických akcií Poďte s nami na aktuálny rok