Kontakt

O ďalšej činnosti a iných turistických aktivitách sa môžete informovať na zasadaniach výboru každý párny týždeň v pondelok od 19,00 hod. v klubových priestoroch, alebo osobne u členov výboru.

Výbor KST Ružomberok
Meno Priezvisko email mobil funkcia
Mária Hatňánková maria.hatnakova@gmail.com 0908943658 administratíva
Martin Karkošiak mkarkosiak@gmail.com 0908136242 turistická činnosť
Pavel Lupták elektriss@gmail.com 0948223458 člen výboru
Oto Lúčanský olu1@centrum.sk 0905248125 člen výboru
Dušan Mišík kstrk.sk@gmail.com 0905297685 predseda_výboru
Jarmila Molnárová molnarova.jarmila@gmail.com 0905830535 hospodárka
Martin Fabian fabianm@post.sk 0903450923 člen výboru